Home Inyigisho Bibiliya :Abayuda b’i Yerusalemu ntibemeye ibitabo byongewe muri Bibiliya nyuma yo guhindurwa mu kigiriki-Impuguke mu ijambo ry’Imana

Bibiliya :Abayuda b’i Yerusalemu ntibemeye ibitabo byongewe muri Bibiliya nyuma yo guhindurwa mu kigiriki-Impuguke mu ijambo ry’Imana

by Jean Claude Habinshuti
0 comment

Impuguke mu ijambo ry’Imana Bwana Samuel Ntibayizi yasobanuye impamvu ibitabo byongewe muri Bibiliya  bigera kuri birindwi mu isezerano rya kera bitemewe n’abayuda  b’i Yerusalemu ,bikaba n’intandaro yo kuba abaporoso nabo batabyemera.

Ibi yabitangaje kuri uyu wa 08 Werurwe 2019 nyuma yuko abasomyi bamwe b’inkuru yatambutse ubushize y’ubumenyi kuri Bibiliya bifuje ko basobanurirwa neza ibyo bitabo ibyo aribyo n’impamvu byongewemo.

Mu kiganiro Impuguke mu ijambo ry’Imana Bwana Samuel Ntibayizi yagiranye n’umunyamakuru w’Isezerano.com yasobanuye impamvu  abayuda b’i Yerusalemu bahakanye bino bitabo birindwi dushobora gusanga muri bibiliya ntagatifu ariko muri Bibiliya yera ntitubisangemo.

Yagize ati :”inyandiko  zo mu isezerano rya kera zahinduwe mu kigiriki  mu myaka 300 mbere y’ivuka rya Yesu Krisito muri Alegizandiriya mu gihugu cya Misiri y’ubu.Icyo gihe Abayuda bo muri Alexandiriya bemeye gushyira muri Bibiliya yabo ibitabo byanditse mu kigiriki maze bemeza ko ibyo bitabo byahumetswe n’Imana.Naho Abayuda b’i Yerusalemu ntibabyemera kuko ibyo bitabo byashidikanywagaho ko byaba byarahumetswe n’Imana koko”.

“Abayuda b’i Yerusalemu bateraniye i Jamiasi hagati y’imyaka 80 na 100 nyuma y’ivuka rya Yesu bemera gusa ibitabo 39.Ariko abakiristo ba mbere bakoreshaga Bibiliya yanditse mu kigiriki bitewe nuko arirwo rurimi rwakoreshwaga mu bihugu bikikije Mediterane.Mu myaka isaga 1500 yose Kiliziya gatulika yagumanye Bibiliya yandikiwe Alexandiriya”.

Ibitabo bitaboneka muri Bibiliya y’abaporoso ariko bikaba muri Bibiliya y’abagatulika

Impuguke mu ijambo ry’Imana Bwana Samuel Ntibayizi yakomeje avuga ku bitabo bitari muri bibiliya y’abaporoso (bibiliya yera) nyamara ukaba wabisanga muri bibiliya y’abagatulika ariyo bibiliya ntagatifu.

Ati :”iyi bibiliya yandikiwe Alexandiriya ikaba irimo ibitabo 7 abaporoso batemera ko byahumetswe n’Imana kuko nabo bemera Bibiliya  y’Abayuda b’i Yerusalemu yemerejwe i Jamais.Ibyo bitabo bitaboneka muri Bibiliya y’abaporoso ariko bikaba muri Bibiliya y’abagatulika,  ni Igitabo cya Yudita,Tobi,Abamakabe ba 1 n’abamakabe ba 2,Ubuhanga,Mwene Siraki n’igitabo cya Baruki”.

“Hiyongeraho igipande cy’ikigiriki cy’igitabo cya Esteri,urwandiko rwanditswe na Yeremiya n’igipande cy’ikigiriki ku nyandiko ya Daniyeli.Igitangaje ariko uwitwa Martin Luther waharaniye ko bibiliya yera yagera  ku mbaga nyinshi y’abantu yabihaye umwanya muri bibiliya w’ibitabo bishidikanywaho.Impamvu nta yindi ni uko ibi bitabo bidashingirwaho kwizera kw’abakristo”.

Mu gihe gisaga imyaka 300 Abaporoso bashyize ibi bitabo muri Bibiliya hagati y’isezerano rya kera n’irishya ariko ibi bitabo byaje gukurwamo mu kinyejana cya 20 .Ku isezerano rishya abakiristo bemera ibitabo 27,nyamara kandi burya isezerano rigira agaciro iyo rifite  irya kera kubera ko isezerano rishya ryuzuza  isezerano rya kera .

 

 

 

You may also like

Leave a Comment