Home Inyigisho Bibiliya :Dore urufunguzo rwa nyarwo rwo kujya mu ijuru urwo ari rwo-Impuguke mu ijambo ry’Imana

Bibiliya :Dore urufunguzo rwa nyarwo rwo kujya mu ijuru urwo ari rwo-Impuguke mu ijambo ry’Imana

by Jean Claude Habinshuti
0 comment

Kuri uyu wa gatandatu taliki ya 04 Gicurasi, impuguke mu ijambo ry’Imana Bwana Samuel Ntibayizi yagaragaje urufunguzo rwo kujya mu ijuru urwo ari rwo ,yifashishije ijambo ry’Imana dusanga muri Bibiliya.

Ni mu gihe abantu benshi bibwira ko kwizera Yesu Kristo ko ari umwana w’Imana akaba yaranabyawe na Mariya byonyine byatuma uragwa ubugingo buhoraho,maze ukinjira mu bwami bw’ijuru ntazindi nzitizi.

Aganira n’umunyamakuru w’Isezerano.com ,Bwana Samuel Ntibayizi yakomoje cyane ku rufunguzo rwa nyarwo rwo kujya mu ijuru ,anavuga ko kwizera Yesu kristo gusa bidahagije kuko n’abadayimoni bamwizera.

Yagize ati :”iyo dusomye mu gitabo cya Yuda 1 :6 hatubwira ko abadayimoni bari abamalayika batarinze ubutware bwabo bituma bajugunywa ikuzimu.Ibi bitwereka neza ko Abadayimoni bazi neza ko Yesu ari Kristo bakanabyizera”.

“Nyamara urufunguzo rwa nyarwo rwo kujya mu ijuru  ni “ukwizera  gukiza”.Ukwizera gukiza si ubumenyi bwo mu mutwe gusa kuko kumenya ko Yesu Kristo ari umwana w’Imana ukanizera ko yapfuye nkuko  abantu b’intwari bapfa,ntibyaguhesha ubugingo buhoraho”.

“Ukwizera gukiza si ukwegera Imana gusa mu gihe cy’ibibazo kuko hari abantu bagarukira Imana kubera ko ubushomeri bwabarembeje,inzara ,uburwayi,kubura urubyaro n’ibindi.Bamara gusubizwa bakibagirwa Imana,bene uko kwizera ni ukw’akanya gato.Ni Kwiza nako ariko ntikwakiza umuntu(Abakorinto 15 :19)”.

Ukwizera gukiza icyo ari cyo

“Ukwizera gukiza  ni ukwisunga Yesu Kristo wenyine ngo aguhe ubugingo buhoraho.Ibyakozwe n’intumwa 16 :31 haratubwira ngo” izere umwami Yesu urakira”.Bisobanura ngo isunge Yesu urakira.Ukwizera gukiza kurangwa no kumenya ugasobanukirwa neza umurimo Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba,kudashidikanya ukemeza neza ubikuye ku mutima ko ibyo Yesu yadukoreye ari ukuri ,ukanizera Yesu Kristo bisobanura kumwisunga ngo aguhe ubugingo buhoraho.Umuntu wese udafite bene uku kwizera gukiza nta bugingo buhoraho afite kuko ari rwo rufunguzo rwo kwinjira mu bwami bw’ijuru”.

Impuguke mu ijambo ry’Imana Bwana Samuel Ntibayizi ni umwigisha akaba n’umucukumbuzi mu ijambo ry’Imana(Theology) .Asengera mu itorero ry’ADEPR ,iyi nyigisho y’urufunguzo rwa nyarwo rw’ijuru  akaba ayitanze mu gihe isi yose iri mu minsi minsi ikurikira Pasika.

 

You may also like

Leave a Comment