Home Isesengura Uko mbibona :Abakirisito ntibakagombye kuvuga nabi bagenzi babo igihe bahuye n’ikibazo(soma birambuye)

Uko mbibona :Abakirisito ntibakagombye kuvuga nabi bagenzi babo igihe bahuye n’ikibazo(soma birambuye)

by Jean Claude Habinshuti
0 comment

Ijambo umukirisito ni ijambo ryanditse muri bibiliya inshuro eshatu kandi mu isezerano rishya gusa.Inkomoko yaryo rero ngo yaturutse ku bigishwa ba Yesu mugihe cy’intumwa mu gace k’Antiyokiya (Iby 11 :26),aho abigishwa ba Yesu bari bafite imyitwarire idasanzwe,bakundana ,bafashanya kandi bagasangira byose,maze imvugo yabo nayo yabaga isa niya Kristo.

Ibi byatumye rero abababonaga babita abakiristito.Umukirisito rero bivuga umuntu ufite imyitwarire,ibikorwa n’imvugo  bisa n’ibya Yesu Kirisito,nyamara iyo urebye ubukirisito bw’iki gihe usanga hari aho bukemangwa rwose ,aho usanga urukundo rwarakonje,buri wese yihugiyeho ntawitaye kuri mugenzi we.

Kristo yabwiye abigishwa be ati “mukundane nkuko nabakunze”,ibi tubisanga  muri Bibiliya mu gitabo cy’ibyakozwe n’intumwa 15:12.Ibi byerekana ko abakirisito icyambere bakagombye kwitaho ni ugukundana.Nyamara kuri bamwe siko biri,aho usanga umuntu bamukunda mu byiza ariko yahura n’ikigeragezo bagatangira kumuvuga amagambo mabi amusesereza kuburyo bishobora no kuba intandaro yo kwiheba akaba yanava no mu byizerwa.

Ibi ubisanga mu madini n’amatorero atandukanye ya gikirisito,aho usanga hari bamwe bishimira ikibi cyabaye kuri mugenzi wabo ,ndetse bamwe ntibongere no kumwegera ngo hatagira ubona ari kumwe n’umunyabibazo .

Ese ibi bikwiriye umukirisito w’iki gihe ?

Umurongo nyawo wa gikristo ni ukwizera Yesu,maze ugakora ibyo Imana ishaka .Yesu Kristo ni inzira y’ukuri n’ubugingo kandi Kristo ni urukundo ntago wakwishimira ibibi biri kuba kuri mweneso ngo uvuge ko uri mu nzira y’ukuri.

Umukiristo rero ntakwiye gusesereza mwene se muri kristo ,kuko mweneso muri kristo ni wowe wakagombye gufata iyambere mu gufasha mugenzi wawe gusohoka mu kibazo afite umufasha,umuhumuriza,umuhugurana ubugwaneza  n’ibindi.

Mu gihe ari ikibazo cy’ubukene afite ,aho kugirango ugende umwasasa ahantu hose ngo uriya ni agakene ,ahubwo mufashe kwigira nawe ave mu bukene kandi icyo ni igikorwa cyiza Imana izaguhembera.Mu gihe ari mu burwayi musure kandi umwiteho nka mwene so maze data uri mu ijuru urebe ko atazakwitura.

Ubukiristo ku isi bugenda bwiyongera  ugereranije no mu gihe cya kera ariko wibajije ku mwimerere wabwo usanga ugenda utakara,ibi bishobora kuba biterwa n’ubutumwa bahabwa n’abigisha babo nabwo bukemangwa kuri bamwe na bamwe cyangwa se bigaterwa n’iminsi igoranye irimo ibishuko no kwikunda cyane.

You may also like

Leave a Comment