Home Amakuru y'ibanze Akira ifunguro ry’igitondo (Ijambo ry’Imana)

Akira ifunguro ry’igitondo (Ijambo ry’Imana)

by Ali Gilbert Dunia
0 comment

Bavuga ko tugomba kunywa ikirahuri cyamazi ikintu cya mbere mugitondo, kuko ikintu cya mbere cyinjira mumubiri wawe nyuma yo gusinzira gifite akamaro kacyo. Ni nako bigenda nibitekerezo: kubyuka kare biduha umwanya wo kwisanga no gukora neza, kandi ibitekerezo byambere byumunsi bisobanura uko tumerewe mumasaha akurikira. No muminsi mibi, gushimira ubuzima bwacu nibyingenzi kugirango tugere kumitekerereze myiza.

Ibyo bivuzwe ko , gusangira iyi mirongo ya Bibiliya bizazana ibyo gushimira mugitondo. dukeneye guhumeka mugutangira umunsi dushima Imana.

Itangiriro 22:17 Nzaguha umugisha rwose, kandi nzagwiza urubyaro rwawe nk’inyenyeri zo mu ijuru n’umucanga uri ku nyanja.

Abaroma 9:27 Kandi Yesaya yatakambiye kuri Isiraheli ati: “Nubwo umubare w’abana ba Isiraheli uzaba nk’umusenyi wo mu nyanja, hasigaye gusa abasigaye muri bo,

Zaburi 139: 17-18 Mana yanjye, mbega ukuntu ibitekerezo byanjye bifite agaciro! Mbega ukuntu umubare wabo ari munini! Niba nabara, barenze umusenyi. Ndakangutse, kandi ndacyari kumwe nawe.

Itangiriro 32:12 Ariko wavuze uti: ‘Nta gushidikanya ko nzakugirira neza, kandi urubyaro rwawe rukaba umusenyi wo mu nyanja, udashobora kubarwa kuri benshi.’

”Hoseya 1:10 Nyamara umubare w’abana ba Isiraheli uzaba umeze nk’umusenyi wo mu nyanja, udashobora gupimwa cyangwa kubarwa. Ahantu bababwiraga bati: “Nturi ubwoko bwanjye,” bazababwira bati: “Bana b’Imana nzima.”

 

Nshobora gukora byose binyuze kuri we unkomeza. Abafilipi 4:13   2.Reka igitondo kizanzanire urukundo rwawe rudacogora, kuko nakwiringiye. Nyereka inzira ngomba kunyuramo, kuko ari wowe nshinze ubuzima bwanjye. Zaburi 143: 8

3 .Ibintu bishaje byarashize; dore ibintu byose byahindutse bishya. 2 Abakorinto 5:17

4.Iha imbaraga abanyantege nke n’imbaraga kubadafite imbaraga. Yesaya 40:29

5.Kuberako uburakari bwe bumara akanya gato, ariko ubutoni bwe bumara ubuzima bwe bwose; kurira birashobora kurara, ariko umunezero uza mugitondo. Zaburi 30: 5

 

You may also like

Leave a Comment