Home Ubuzima Amabanga 5 yagufasha kuvugira mu ruhame nta bwoba(Soma birambuye)

Amabanga 5 yagufasha kuvugira mu ruhame nta bwoba(Soma birambuye)

by Jean Claude Habinshuti
0 comment

Abantu benshi baba abahanga cyangwa abatarize bakunze guhura n’ikibazo cy’ubwoba iyo bageze mu ruhame rw’abantu benshi,cyane cyane igihe bibasaba ko bari buvugire mu ruhame.

Urubuga rwa development-personnel rugaragaza amabanga atandukanye ushobora kumenya akakubera insinzi ,bigatuma uvuga neza imbere y’imbaga nyinshi iba iguhanze amaso.

Ibanga rya mbere

Ntugafate imbaga y’abantu ugiye kugezaho ijambo nkaho ari abanzi bawe,ahubwo banza ubafate nk’inshuti zawe zikwifuriza icyiza bityo ibi bizatuma ubwoba wari ufite bugenda nka nyomberi.

Ibanga rya kabiri

Uburyo bwiza bwo kuza kuvuga neza icyo ushaka kugeza ku mbaga y’abantu ni ukubanza ugasobanukirwa neza inyigisho ugiye kubaha.Mu gihe ufite ubumenyi bwinshi kucyo ugiye kubabwira bituma wumva utuje.

Ibanga rya gatatu

Kugirango ibyo uvuga bigire umumaro ,ugomba gukora kuburyo umwanzuro wawe ugomba kuwihutisha mu ncamake.Ibi bizatuma abagukurikiye barushaho kukwiyumvamo.Gusa ummwanzuro wawe ugomba kuba ufitanye isano n’intego y’imbwirwaruhame yawe.

Ibanga rya kane

Mbere yo gutegura ijambo ugiye kuvuga cyangwa indi mbwirwaruhame ugomba kubanza ugasobanukirwa intego zawe, ukanibaza icyo wifuza kugeraho.

Ibanga rya gatanu

Iyo utangiye kubwira imbaga y’abantu,ugomba kwibuka ko intangiriro y’ijambo ryawe ari ikintu gikomeye.Niba udafashe imitima y’abantu mu masagonda 30 abanza ,bizagorana ko abakumva bazagukurikira neza

Kuvuga mu ruhame ni ikintu abantu benshi bifuza kuko usanga abenshi baba bavuga bati njye iyo ngeze imbere y’abantu benshi nibyo narinzi ndabyibagirwa,undi ati njyewe sinajya imbere y’abantu benshi.Gusa aya mabanga ni ingenzi ku muntu wakwifuza kumenyera kuvugira mu ruhame.

 

You may also like

Leave a Comment