Home Isesengura Ese kudatanga icyacumi byaba ari impamvu ituma dufungirwa imiryango y’imigisha ntitugereho ?(soma birambuye)

Ese kudatanga icyacumi byaba ari impamvu ituma dufungirwa imiryango y’imigisha ntitugereho ?(soma birambuye)

by Jean Claude Habinshuti
0 comment

Abantu benshi batandukanye bakunze kwibaza ku cyacumi (1/10)gitangirwa mu nsengero kubera ko abayobozi bo mu matorero atari make bakunze guhugurira abahasengera kugitanga,ndetse ugasanga hanigishwa ko iyo utagitanze bigufungira umugisha w’ubutunzi bw’ibintu(prospérité materielle) maze ugakena.

Ibi hari icyo urubuga rwa JE CHERCHE DIEU rubivugaho mu gisubizo cyatanzwe n’umupasiteri utaratangajwe izina,avuga ko atekereza ko ari ibihimbano bituruka mu bayobora itorero kugirango batume abarigize batanga icyacumi gituruka mubyo binjiza  mu itorero,ibi bituma ubwikunde bwiyongera kuko iyo ugitanze ,ugitanga ugamije kuzabona inyungu zo ku giti cyawe.

Yakomeje agira ati :”ibi kandi na none ni bibi kuko bituma bamwe batekereza ko umugisha w’Imana utazanwa n’urukundo rwayo ahubwo ko uzanwa na mpa nguhe,nyamara atari uko byakagombye kugenda kubera ko ihame ari uko ubuntu bwayo aribwo butuma iduha umugisha kuko itwishimira kandi idukunda”.

“Yesu yavuze ko Imana igushiriza imvura ababi n’abeza,igakorera ibyiza abanyabyaha,n’abayitoteza nabo umugisha wayo ubageraho.Icyo gitekerezo  cyo kwakira iterambere cyangwa ubugingo buhoraho utanze amafaranga ntago kiri mu kuri kw’ivanjili ya Kristo.Ibyo byaba ari nk’ubucuruzi kuko iyo ugiye mu nzu y’ubucuruzi usanga hari aho bamanika igiciro cy’ikintu ushaka,ariko urukundo ntirugurwa”.

Nyamara nubwo uyu mupasiteri ariko abitekereza ,Bibiliya mu gitabo cya Malakiya 3 :10 haravuga ngo”nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse mubishyire mu bubiko,inzu yanjye ibemo ibyo kurya.Ngaho nimubingeragereshe,niko Uwiteka nyiringabo avuga,murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru,nkabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza”.

Ibi bikaba bigaragaza ko icyacumi nacyo ari ngombwa kuko n’abatubanjirije mu kwizera nk’Aburahamu n’abandi bigaragara muri bibiliya ko bagitanze,gusa nta hantu handitse ko abantu nibatagitanga imiryango y’umugisha izafungwa.

Gutanga icyacumi byakagombye kuva ku mutima ukunze w’ugitanga kuko Imana ari urukundo ,n’icyacumi nacyo cyakagombye gutangwa biturutse ku bushake bwo mu mutima w’umuntu n’urukundo akunda Imana, ariko si ngombwa ko hari uwabanza kumukangurira kugitanga akoresheje inyigisho zidashingiye ku kuri kwa Bibiliya.

 

You may also like

Leave a Comment