Home Amakuru y'ibanze Gospel :Twebwe Abakristo babanyamakuru ndetse n’ibitangazamakuru bya Gikristo twemere koko” Aline Gahongayire Satani asenye impano ye ?

Gospel :Twebwe Abakristo babanyamakuru ndetse n’ibitangazamakuru bya Gikristo twemere koko” Aline Gahongayire Satani asenye impano ye ?

by Ali Gilbert Dunia
2 comments

(Filemoni 1:15-18) Ahari  icyatumye atandukanywa  nawe igihe gito ni ukugirango muzabane iteka , atakiri imbata yawe , ahubwo aruta imbata , ari mwene so ukundwa , ukundwa nanjye cyane , ariko akarusha gukundwa nawe ,kuby’umubiri no ku by’Umwami wacu.

Nuko rero , niba wemera ko dufatanyije umurimo , umwakire nk’uko wanyakira. Kandi niba hari icyo yagucumuyeho ,cyangwa akaba afite umwenda wawe ,ubimbareho.

Iyi  n’imvugo umukozi w’Imana  Paul yakoresheje ,ashaka kugarura mugenzi we mu murimo  witwaga Filemoni yamusabaga  kwakira Onesimo  nk’ umuntu bahuriyeho kugirango bamufashe bombi ngo bamugarurire Imana.

Natwe nk’abanyamakuru  ndetse n’ibitangazamakuru byamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo , uru rwatubera urugero rwiza k’umukozi w’Imana mugenzi wacu Gahongayire Aline  uherutse kuraswa  n’umwanzi w’ubutumwa bwiza binyuze mu byo yatangaje mu gihe gishize bitaguye neza bamwe mubakozi b’Imana  bamamaza ubutumwa bwiza binyuze mu itangazamakuru ndetse n’abandi bakora ibiganiro bitandukanye  n’abanyarwanda muri rusange .

Uyu muvandimwe uherutse kumvikana mu mvugo yuzuye ubwibone , ndetse yasuzuguye itangazamakuru ryo mu Rwanda . twavuga ko muri rusange umuntu agizwe n’abantu ba biri (2) , uwa mbere n’uyu  turebesha amaso ndetse agatungwa nibyo turya , uwakabiri n’Itorero ritagaragarira amaso ,niryo twifuza gutindaho .

Aline Gohongayire tudacunze neza ngo tumube hafi nkatwe bene se dusangiye ukwizera , Satani ashobora ku mwiba akangiza umuntu w’imbere  ngereranya n’itorero Kristo yavuze utungwa no gusenga. Bityo tukabona umuntu usanzwe ari muzima ariko uwingenzi yarapfuye .

Birashoboka ko byabaho umwe muri twe agahura n’ikibazo cyo gutegwa n’umwanzi akoresheje  uburyo twakoresheje dutangaza ibintu tukabivugana gushira isoni , kwiyemera ,tukabivugana ubwana bwinshi,  ariko twebwe abari maso y’umurimo twahamagariwe ntabwo tujugunya umwe muri twe wahuye  n’icyo kibazo ahubwo tumugaruza ubugwaneza.  Rero twebwe abanyamakuru bakora umurimo wo kwamamaza ubwami bw’Imana nitwe  ubwacu dufite uruhare runini rwo kuba hafi  uyu mwene data Aline Gahongayire , kuko dukwiye kwibuka ko ibyo yakoze ni byinshi byiza kandi byagize uruhare mu gusana imitima ya benshi .

Yego yakoze amakosa ariko se tumutererane twese azaba uwande ?ese inshingano zacu ubwo na bwo zaba zitandukiriye , ndetekereza ko umunyamakuru wese witwa ko abarizwa muri gospel akwiye kubanza kuba umukristo agaherutsa kuba umunyamakuru. Aho kubanza kuba umunyamakuru agaherutsa ubukristo, bityo akarangwa no kubabarira. bene data , umuntu niyadukwaho n’icyaha , mwebwe ab’Umwuka mugaruze uwo muntu  Umwuka w’Ubugwaneza ,ariko umuntu wese yirinde kugirango nawe adashukwa. Amena

You may also like

2 comments

Jean Claude K. April 29, 2019 - 7:58 pm

Ohoooooo ok. Birashoboka ko Satani yamwibye ariko gusa umuntu uwariwe umubwirwa nimbuto yera. Mwese murabiziko ntawudakose. Ndatekereza bimaze iminsi yagakwiye kuba yarasabye imbabazi itangaza makuru. Ariko nanone Itangazamakuru ryimuhahana kuko Umuntu numuntu.

Nkitangazamakuru ririho ngo rivuge ibitagenda neza. Bikosorwe yewe rimwe narimwe ryigishe abantu nigute umuntu yitwara imbere yabantu. Cyane cyane umuntu wamenyekanye.

Reply
NKundurwanda April 29, 2019 - 10:44 pm

KUKI se mwumva ko yakosheje kndi we nta ko sa abibonamo? Ikindi niba ari ni ikosa nk’uko mubivuga yaba yararikoreye société nyarda ntabwo ari abanyamakuru ba Gospel so, mureke uyu munyamerika kuko yarabasize ntaho muhuriye, iyo amazi akubwiye ngo winyoga uyasubiza iki? Satan yagorwa koko , n’abafite kamere muzavuga ko batewe na satan nka za nterahamwe zamaze abantu ngo ni satan? Puuuuuu nabambwe !!!!!

Reply

Leave a Comment