Home Inyigisho Jyana abana bawe mu rusengero bitazarangira babaye abahakanamana(soma birambuye)

Jyana abana bawe mu rusengero bitazarangira babaye abahakanamana(soma birambuye)

by Jean Claude Habinshuti
0 comment

Ntago ushobora guhindura abana bawe abakristo beza ariko wifuza ko  umunsi umwe umwana wawe azamenya Imana,akayikunda ndetse akanayikorera hano ku isi.Ntahandi bizahera rero ni mu burere umubyeyi agenda aha umwana we mu buzima bwa buri munsi.

Ibi Ijambo ry’Imana mu gitabo cy’Imigani 29:6 hari icyo ribivugaho,aho rigira riti:”Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo”.Ibi bitwereka ko umubyeyi afite uruhare rukomeye kugirango abana be bazabe abakristo nyabo.

Abantu batari bake bakunda kubuza abana uburenganzira bwo kujya gusenga ,bakumva ko umwana ntacyo aba agiye kumarayo,ahubwo ko agiye kumurushya cyane cyane akubagana ku rusengero,nyamara nta mwana udakubagana ariko wakagombye kumujyana mu materaniro nkuko nawe wagiyeyo.

Hariho ababyeyi baba bakeka ko umwana atumva ibyabereye ku rusengero,nyamara umwana burya ashobora gukurikirana gahunda yose yabereye mu rusengero kurusha n’umubyeyi.Ibyo akenshi ubibwirwa nuko iyo ageze mu rugo,mu gihe wowe utanakibuka ibyakorewe ku rusengero umwana we atangira kwigana ibyo yabonye byose ku rusengero,baba ari abaririmbyi yabonye,Pasiteri n’ibindi.

Umwana wese ku kigero yaba arimo akwiye kujya gusenga,niyo yaba umwana bahetse kuko nawe aba akeneye kumenya amakuru amukikije uko ateye.Iyo umwana utamujyana ku rusengero aho kugira ngo yigane ibyo Imana ishaka,yigana ibyo Satani ashaka ko akora,bikarangira ari wa muntu utagira ikintu na kimwe atinya kandi byose byaraturutse ku mubyeyi wamukumiriye kujya mu nzu y’Imana.

Wakwibaza uti ese umwana wakuriye mu rusengero we ntashobora kunanirana ndetse kurusha n’utarahageze?Ibi koko birashoboka,ariko umwana wakuriye mu rusengero,iyo amaze gukura atagateshuka inzira ,akenshi arivuruguta mu byaha ariko iyo bimuyobeye ahunga agaruka ku Mana yasize mu rusengero.

Mubyeyi ibuka ko Samweli yakuriye aho basenga Imana maze akavamo umuhanuzi n’umucamanza mwiza wa Isiraheri,Dawidi nawe yatangiye gukorana n’Imana akiri muto yabaye umwami mwiza wa Isiraheri,Saduraka Meshaki na Abidenego ndetse na Daniel batangiye gukunda Imana bakiri bato bituma bayihesha icyubahiro mu gihugu cy’i Babuloni.Nawe tangira ukundisha abana bawe gusenga unabajyane ku rusengero Imana izabaguheraho umugisha.

 

 

 

You may also like

Leave a Comment